Hvorfor kan ikke digitaliseringsekspertene digitalisere seg selv?

Det oppleves for tiden nesten en bølge i markedet: mennesker som benevner seg selv som en eller annen form for digitaliseringsekspert. Vi skal ikke utfordre i denne omgang hvilken kunnskap disse digitaliseringsekspertene har, men heller stille et kanskje dumt spørsmål:


"Hvorfor kan ikke digitaliseringseksperter digitalisere seg selv?"


Årsaken til vårt forunderlige spørsmål er observasjonene fra besøk og assistanse i mange virksomheter og vi ser noen faretruende felles trekk: Mengden dokumenter i form av regneark, presentasjoner og rapporter er nærmest ute av kontroll. Når vi etterspør detaljer overøses vi av dokumenter produsert av eksterne hjelpere. Dette er sannsynligvis ikke noen ny opplevelse for mange, men den tenderer til å skape både irritasjon og frustrasjon når de eksterne hjelperne faktisk jobber med titler som "Digitalisering......" eller "Rådgiver... Digital...".

Hvorfor kan ikke disse ekspertene bruke sin egen kompetanse og "tøye og bøye" litt på sin egen forretningsmodell? Ville deres tjenester, verdi og bidrag se annerledes ut da? Eller er det bare slik at risikofri rådgiving er så komfortabelt når man baserer sitt bidrag på time- eller fastpris-leveranser at man ikke "orker tanken" på å digitalisere hele eller deler av sin egen forretningsmodell?


59 views0 comments